Ove Konradsson

Travciceron Ove Konradsson

Ove är utbildad agronom med husdjurs och ekonomiexamen. Han driver egen gård och föder upp travhästar tillsammans med sin fru Lena Myrenius, som är veterinär. Ove är travciceron på bland annat resan till Hambletonian i New York, USA. Han har som expertområde lantbruksresor, uppfödarresor och amerikansk travsport. Ove informerar om såväl aktualiteter som historik.