Om GDPR

Om PUL

Equi Tours hanterar de personuppgifter som du lämnar enligt personuppgiftslagen (PUL).

Vi använder uppgifterna för att kunna ge dig service rörande resan via e-mail, sms, telefon och postala utskick. Equi Tours lämnar enbart ut dina personuppgifter till våra samarbetspartners (som flygbolag, hotell, bussbolag, rederier) för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund.

Om du tackat ja till nyhetsbrev eller erbjudanden använder vi även uppgifterna för att kunna ge information, erbjudanden och nyhetsbrev.

Ansvarig för personuppgifterna är Equi Tours Sweden AB.

Du kan begära att dina personuppgifter rättas eller tas bort genom att skriva till:

Equi Tours
Stjärnplan 3
216 18 Limhamn

eller maila: info@equitours.se

PUL – läs mer på Datainspektionens webbplats

Om GDPR

Den 25 maj 2018 träder EU:s Dataskyddsförordning (DF eller på engelska GDPR – General data protection regulation) i kraft. Denna lag ersätter då den svenska Personuppgiftslagen (och motsvarigheten i andra medlemsstater) och slår fast regler för all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. Equi Tours ser över sina rutiner och system för att anpassa till den nya lagen.