Bokningsvillkor

Equi Tours tillämpar SRF:s villkor för paketresor samt Equi Tours allmänna villkor.

Equi Tours allmänna villkor

Uppdaterade 2018-02-15

Bokning, betalning och avbeställning

• Anmälningsavgiften specificeras för varje resa. Vanligen 2.000 kr eller 30 % av resans pris.

• Slutlikvid skall erhållas senast 21 dagar före avresan, om inget annat angives på bokningsbekräftelsen.

• Vid bokning senare än 30 dagar före avresan skall hela beloppet inbetalas, om inget annat angives på bokningsbekräftelsen.

• Expeditionskostnader vid avbokning av gruppresa*, om inget annat angives på bokningsbekräftelsen. Särskilda avbokningsregler specificeras på varje resa.
– Mer än 31 dagar före avresa: anmälningsdepositionen (minst 500 sek)
– 30 – 15 dagar före avresa: 50 % av resans pris
– 14 – 1 dag före avresa: 100 % av resans pris
           En del arrangemang är ej återbetalningsbara, t.ex vissa flygbiljetter, evenemangsbiljetter, restaurangbiljetter etc. Detta specificeras för varje resa.

*med gruppresa menas de resor som marknadsförs under ”Våra resor”

Ändringar

För varje ändring i reseavtalet som resenären gör, uttages en kostnad som överensstämmer med de merkostnader som Equi Tours åsamkas, dock lägst 200 sek.

• Equi Tours reserverar sig mot ändringar utanför vår kontroll, t.ex gjorda av flygbolag och andra researrangörer. Vi reserverar oss för fel i angivna priser orsakade av datorfel, felaktiga priser från flygbolagen, valutakursändringar och dylikt.

Biljetter och dokument

• Flygbiljetter och färdhandlingar är er tillhanda i god tid innan avresa, vanligtvis 8-10 dagar före avresedagen.

• Biljetter och handlingar skickas ej förrän vi erhållit full betalning enligt bekräftelsen.

• Om avsaknad av biljett inte påpekas 6 dagar innan avresa ansvarar inte Equi Tours för eventuella merkostnader.

• Resenären är skyldig att själv kontrollera färdhandlingarna så snart de erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart.

Resenärens namn

Det är oerhört viktigt att resenärens namn på flygbiljetter överensstämmer med passet och är korrekt stavat. De flesta flygbolag tillåter ej namnändringar eller ändring av stavning. Det är resenärens ansvar att i samband med resans bekräftelse kontrollera stavningen. Om detta inte görs är resenären skyldig att betala flygbolagens kostnad för namnändring.

Minimiantal vid inställande av resa

Om Equi Tours har rimlig anledning att anta att antalet anmälningar senast 20 dagar före avresan är mindre än det beräknade antalet personer, som specificeras per resa, har Equi Tours rätt att ställa in resan.